Extended Search

- in all fields
- in the title
- in key words
- in the abstract
- in the bibliography
Issue
Name
Authors
Category
2018/4
Definition of correction factors of recalculation of electrical submersible centrifugal-axial pump performance of viscous liquid pumping
Technical sciences

Authors: Aleksey V. DEGOVTSOV graduated from Moscow Institute of Petrochemical and Gas Industry named after Ivan Gubkin in 1982. Нe is Candidate of Engineering Sciences, Asso- ciate Professor of the Department of Machines and Equipment of Oil and Gas Industry of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). A specialist in the field of pumping equipment production of oil and gas. The author of over 40 scientific publications. E-mail: degovtsov.aleksey@yandex.ru
Nikolay N. SOKOLOV graduated from Moscow Institute of Petrochemical and Gas Industry named after Ivan Gubkin in 1990. Нe is Senior Lecturer of the Department of Machines and Equipment of Oil and Gas Industry of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). A specialist in the field of pumping equipment production of oil and gas. The author of 15 scientific publications. E-mail: sokolovnn2010@rambler.ru
Aleksandr V. IVANOVSKIY graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) in 2016. He is a student of Master’s degree program of the Department of Machines and Equipment of Oil and Gas Industry of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). The author of 3 scientific publications. E-mail: alivan95@yandex.ru
Grigoriy A. LUPSKIY graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) in 2015. He is a student of Master’s degree program of the Department of Machines and Equipment of Oil and Gas Industry of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). E-mail: war366@yandex.ru
Imam N. MAMALIEV graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) in 2016. He is a student of Master’s degree program of the Department of Machines and Equipment of Oil and Gas Industry of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). E-mail: 13_imam@mail.ru
Aleksandr Yu. AKSENOV graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) in 2017. He is a student of Master’s degree program of the Department of Machines and Equipment of Oil and Gas Industry of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). E-mail: aksenov.212@mail.ru

Abstract: In this article influence of viscous liquid on performance of the electrical submersible pump (ESP) is considered. As at operation of the ESP operating it’s known only the pump performance during the work on water, it’s need to make recalculation of pump performance taking into account conditions at which the pump will work. That’s especially important for a new type of pump working on the centrifugal-axial-flow principle. The interest in applying such stages prompted to check viscosity influence of produced fluid to the performance of centrifugal-axial pump stages

Index UDK: 622.276.53

Keywords: electrical submersible pump, centrifugal-axial pump, pump performance, viscosity influence, correction factors of recalculation

Bibliography:
1. Lyapkov P.D. O vliyanii vyazkoy zhidkosti na kharakteristiku pogruzhnykh tsentrobezhnykh nasosov [On the influence of a viscous liquid on the characteristics of submersible centrifugal pumps]. Trudy VNII [Editions of Research Institute of the Soviet Union], 1964, vypusk XLI [Release No. XLI], р. 71-107.
2. Ibatulov K.A. Pereschet kharakteristik tsentrobezhnykh nasosov s vody na neft’ [Recalculation of characteristics of centrifugal pumps from water to oil]. Baku: Aznefteizdat [Azneft Publ.], 1952, 79 p.
3. Shishchenko R.I., Baklanov B.D. Nasosy v neftyanoy promyshlennosti [Pumps in the oil industry]. Baku: Aznefteizdat [Azneft Publ.], 1936.
4. Sukhanov D.Ya. Issledovanie raboty lopastnykh nasosov na vyazkikh zhidkostyakh [A study of the operation of vane pumps on viscous liquids]. Avtoreferat, 1950.
5. Degovtsov A.V., Sokolov N.N., Ivanovskiy A.V. K voprosu o vybore materiala stupeney elektrotsentrobezhnogo nasosa dlya oslozhnennykh usloviy ekspluatatsii [On Selection Of Electric Centrifugal Pump Stages Material For Complicated Conditions Of Operation]. Territoriya Neftegaz [Oil and Gas Territory], 2016, no. 11, p. 88-91.
6. Ivanovskiy A.V., Lupskiy G.A., Mamaliev I.N. Issledovanie rabochikh organov tsentrobezhnykh nasosov dlya dobychi nefti, izgotovlennykh po raznym tekhnologiyam [Research of the working bodies of centrifugal pumps for oil production, made by different technologies]. Problems of Geology and Subsurface Development: Proceedings of the 21th International Scientific Symposium of students, Postgraduates and young Scientists devoted to the 130th Anniversary of birth of M. Kuchin. Part II. Tomsk Polytechnic University. Tomsk: Tomsk Polytechnic University Publishing House, 2017, p. 90-91.
7. Ivanovskiy V.N., Pekin S.S., Yangulov P.L. Vliyanie vyazkoy zhidkosti na rabochuyu kharakteristiku pogruzhnykh elektrotsentrobezhnykh nasosov [Effect of viscous fluid on working characteristic of submersible centrifugal pumps]. Territoriya Neftegaz [Oil and Gas Territory], no. 9, 2012, p. 49-55.
8. Yangulov P.L. Usovershenstvovanie metodiki opredeleniya kharakteristiki tsentrobezhnykh nasosov dlya dobychi nefti pri rabote na vyazkoy zhidkosti. Diss. kand. tekhn. nauk [Improvement of the technique for determining the characteristics of centrifugal pumps for oil production when pumping viscous fluid. Cand. Diss.]. M.: 2013, 148 р.
9. Ivanovskiy V.N., Sazonov Yu.A., Sokolov N.N. Perspektivnye konstruktsii stupeney tsentrobezhnykh nasosov dlya dobychi nefti [Perspective designs of stages of centrifugal pumps for oil production]. Territoriya Neftegaz [Oil and Gas Territory], 2006, no. 6, p. 92-97.
10. Sazonov Yu.A., Baldenko F.D., Zakharov M.Yu., Zayakin V.I., Mokhov M.A. Stupen’ pogruzhnogo mnogostupenchatogo tsentrobezhnogo nasosa [The stage of submersible multistage centrifugal pump]. Patent RF No. 63468, utility model application No2007100010/22, published on 09.01.2007, bul on No. 15, 27.05.2007.
11. Ivanovskiy V.N., Sazonov Yu.A., Balaka N.N. Novye vozmozhnosti tsentrobezhnykh nasosov dlya dobychi nefti [New capabilities of centrifugal pumps for oil production]. Territoriya Neftegaz [Oil and Gas Territory], 2007, no. 6, p. 82-85.
12. Ivanovskiy V.N., Sazonov Yu.A., Sabirov A.A., Sokolov N.N., Donskoy Yu.A. O nekotorykh perspektivnykh putyakh razvitiya UETsN [On some prospective ways of ESP development]. Territoriya Neftegaz [Oil and Gas Territory], 2008, no. 5, p. 24-33.
13. Ivanovskiy V.N., Sazonov Yu.A., Sabirov A.A., Sokolov N.N., Donskoy Yu.A., Shatrov A.C., Kokarev V.N., Monastyrskiy N.I. Stupeni tsentrobezhnykh nasosov dlya dobychi nefti s otkrytymi rabochimi kolesami iz alyuminievykh splavov s zashchitnym keramiko-polimernym pokrytiem [The stages of centrifugal pumps for oil extraction with open impellers made of aluminum alloys with a protective ceramic-polymer coating]. Territoriya Neftegaz [Oil and Gas Territory], 2008, no. 12, p. 68-73.
14. Ivanovskiy V.N., Sabirov A.A. Skvazhnye nasosnye ustanovki dlya dobychi nefti — chto novogo? [Oil extraction wellhead pump  What’s new?]. Territoriya Neftegaz [Oil and Gas Territory], 2010, no. 10, p. 55-58.
15. Ivanovskiy V.N., Sabirov A.A., Karelina S.A. Energetika dobychi nefti v oslozhnennykh usloviyakh (chast’ 1) [Energy production of oil in complicated conditions (part 1)]. Territoriya Neftegaz [Oil and Gas Territory], 2013, no. 10, p. 102-106.
16. Ivanovskiy V.N., Darishchev V.I., Sabirov A.A. Skvazhnye nasosnye ustanovki dlya dobychi nefti [Oil extraction wellhead pump]. Moscow, Neft i gaz Publ., 2002, 824 p.
17. Lyapkov P.D., Pavlenko V.P. Uchebnoe posobie po distsipline"Tekhnologiya i tekhnika dobychi nefti" [Textbook on discipline “Technology and technology of oil production”]. М.: Moscow Institute of Oil and Gas, 1988, 91 p.