Extended Search

- in all fields
- in the title
- in key words
- in the abstract
- in the bibliography
Issue
Name
Authors
Category
2018/3
Weathering crust of basement of southern part of Nepsko-Botuobinskaya anticline for prospective exploration for oil and gas
Geosciences

Authors: Alexander V. POSTNIKOV, head of Department of Lithology of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). Doctor of Geological and Mineralogical Sciences. In 1971, he graduated from Gubkin University, specializing in Geology and Exploration of Oil and Gas Fields. Received candidate’s degree in 1976. Research interests: lithology of oil and gas deposits, tectonics of platform oil and gas provinces, Precambrian Geology. Author and co-author of more than 150 published works, including 4 monographs, on various problems of Geology. E-mail: postnikov.a@gubkin.ru
Olga V. POSTNIKOVA, doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor (since 2009), Head of the Research Laboratory on Oil and Gas Potential of Eastern Siberia (since 2001) of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). In 1979 she graduated from Gubkin University, specializing in «Geology and exploration of oil and gas fields». Received candidate’s degree in 1976. Research interests: lithology of oil and gas deposits, carbonate reservoirs, geology of Eastern Siberia. Author of more than 70 scientific papers and textbooks. E-mail: olgapostnikova@yandex.ru
Ilnur A. SABIROV, post-graduate student of the Lithology Department from 2017. He Master’s degree in «Oil and gas business» in 2017. Area of scientific interests: fractured reservoir, fault-block structure, complex manifold, basement rocks, the void space of reservoir rocks. Author and co-author of 15 scientific papers. E-mail: sabirov.i@gubkin.ru
Yuliana V. ROSTOVTSEVA, doctor of geological and mineralogical Sciences since 2012, head of the Department of oil and gas sedimentology and marine Geology. Аuthor of 140 scientific works, including 8 collective textbooks and monographs. Area of scientific inte- rests — identification of regularities of sedimentogenesis and lithogenesis, conducting paleogeographic reconstructions with the definition of the facial structure of the strata, the recovery of the history of the development of sedimentation basins, geochronological studies on the calculations of astronomical cycles. E-mail: rostovtseva@list.ru

Abstract: This article is about the structure and composition of the weathering crust of the basement of the southern part of the Nepsko-Botuobinskaya anticline. The authors classified and named the rocks composing the upper part of the crystalline basement according to the 3rd edition of the latest Petrographic Code of Russia, published in 2008. In addition, reservoir properties of weathered rock were estimated. The question about weathering rocks as a prospect for oil and gas exploration was discussed

Index UDK: 552.086; 550.8.011

Keywords: weathering crust, basement, prospect, nomenclature, classification, reservoir rocks

Bibliography:
1. Goryunov E.Yu., Ignatov p.A., Trofimov V.A., Sabirov I.A. Perspectivi neftegazonosnosty fundamenta Jigulyovskogo vala. Geologya nefti i gaza, 2017, no. 2.
2. Konovaltseva E.S., Postnikova O.V., Postnikov A.V., Toporkov V.G., Savchenko S.I. Vtorichnie processi v porodah-kollektorah yaraktinskogo gorizonta yugo-vostochnogo sklona Nepsko-Botuobinskoy anteklizi/ Litologiya i poleznyt iskopaemie, 2011, no. 5, p. 505-509.
3. Kucheruk E.V. Neftegozonosnost porod fundamenta. Geology nefti i gaza, 1992, no. 1, p. 45-46.
4. Petrographic code of Russia (ed. 3). S-Pb., Izd-vo VSEGEI, 2009, 200 р.
5. Pospelov V.V. Kristallicheskiy fundament: geologo-geofizicheskie metodi izucheniya kollektorskogo petenciala I neftegazonosnosti. M.-Izhevsk, Institute of computer science, Scientific Publishing Center «Regular and chaotic dynamics», 2005, 260 p.
6. Postnikov A.V., Muslimov R.H., Plotnikova I.N. K voprosu o roli endogennogo factora v formorovanii i raspredelenii neftegazonosnosti osadochnih basseinov (na primere Tatarstana). Georesursi, 2005, no. 1 (16), p. 37-39.
7. Trofimov V.A. Glubinnie regionalnie siysmorazvedochnie issledovaniya MOGT neftegazonosnih territoriy. M.: GEOS, 2014, 202 p.
8. Trofimov V.A. Ocenka vozmozhnosti prognozirovaniya razuplotnennih zon kristallicheskogo fundamenta po seysmicheskim dannim. Geologo-geofizicheskoe modelirovanie pri poiskah nefti i gaza. M.: Igirgi, 1991, p. 126-133.
9. Trofimov V.A., Goryunov E.Y., Sabirov I.A. Innovacionnie podhodi k resheniyu problemi poiskov uglevodorodov v glubokozalegayushih gorizontah Volgo-Uralskoy neftegazodobivayushey provincii. Georesursi, 2017, no 1, p. 59-68.