Extended Search

- in all fields
- in the title
- in key words
- in the abstract
- in the bibliography
Issue
Name
Authors
Category
2018/3
Сontrol of complex flow parameters of production wells by measuring system of new generation
Technical sciences

Authors: Оleg V. ERMOLKIN graduated from Gubkin Moscow Institute of Petrochemical and Gas Industry in 1978. He is Professor of the Department of Information Measuring Systems of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), Doctor of Technical Sciences. He is author of more than 90 publications in the field of wells multiphase flow measuring parameters. E-mail: ove@gubkin.ru
Dmitri N. VELIKANOV graduated from Gubkin State Academy of Oil and Gas in 1994. He is Associate Professor of the Department of Automation of Technological Processes of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), PhD. Author of more than 20 scientific works in the field of measurement of multiphase flow of oil and gas production wells.
E-mail: velikanov@gubkin.ru
Yanina D. POPOVA is assistant lecturer of the Department of Information Measuring Systems of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). She is author of 12 scientific works in the field of measurement of multiphase flow of oil and gas production wells. E-mail: yanina.zykova@yandex.ru
Igor U. KHRABROV graduated from Gubkin State Academy of Oil and Gas in 1991. He is Associate Professor, Head of the Department of Information and Measurement Systems of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), PhD. He is author of more than 30 scientific works in the field of measurement of multiphase flow of oil and gas production wells. E-mail: khrabrov.i@gubkin.ru

Abstract: The article is dedicated to the solution of the problem of operational control of complex multiphase flows of production wells, characterized by high gas factors and presence of impurities of sand and/or water. It is shown that for a reliable evaluation of the well operation mode it is necessary to carry out complex moni-toring of such basic parameters as the production rate and the dynamics of its change, the component composition, wellhead pressure and the temperature of the extracted production. This information is necessary to select a highly pro-ductive and trouble-free operating mode of the well. For practical implementation of complex monitoring, a low-energy information-measuring system of the new generation «Potok-6» was proposed. The article presents a functional scheme for processing information signals. The time diagrams of the sand registration chan-nel operation are presented and the advantages of new technical solutions are specified

Index UDK: 622.279; 681.5.08

Keywords: spectral flow measuring method, multiphase flows, multiphase flow meters, information measuring systems, control of impurities

Bibliography:
1. Brago E.N., Ermolkin O.V. Otsenka informatsionnykh svojstv sovremennykh sistem izmere-niya debita gazovykh i gazokondensatnykh skvazhin. Gazovaya promyshlennost’, 2013, no. 5, р. 82-85.
2. Ermolkin O.V., Khrabrov I.Yu. Sistema kontrolya raskhodnykh parametrov potoka produktsii neftyanykh skvazhin «Potok-3M». Аvtomatizatsiya, telemekhanizatsiya i svyaz’ v neftyanoj promyshlennosti, 2005, no. 4, p. 19-24.
3. Brago E.N., Ermolkin O.V., Gavshin M.А. Novye tekhnologii i informatsionno-izmeritel’nye sistemy kontrolya neftegazodobychi. Trudy RGU nefti i gaza imeni I.M. Gubkina, 2009, no. 1, p. 92-104.
4. Lanchakov G.А., Marinin V.I., Koshelev, А.V., Ermolkin O.V., Gavshin M.А., Velika- nov D.N. Operativnyj kontrol’ debita gazokondensatnykh skvazhin informatsionno-izmeritel’nymi sistemami «Potok-5». Gazovaya promyshlennost’, 2009, no. 9, p. 45-51.
5. Brago E.N., Ermolkin O.V., Kartashev V.YU. Sposob izmereniya raskhoda faz gazozhidko-stnogo potoka. Patent RF № 2105145, 1998.
6. Brago E.N., Ermolkin O.V., Lanchakov G.А., Velikanov D.N., Gavshin M.А. Sovershenstvo-vanie informatsionno-izmeritel’nykh tekhnologij v neftegazodobyche. Trudy RGU nefti i gaza imeni I.M. Gubkina, 2012, no. 3, p. 24-42.
7. Popova Ya.D, Ermolkin O.V. Opredelenie kolichestva primesej v potoke produktsii gazovykh i gazokondensatnykh skvazhin. Neft’ i gaz — 2017. Sbornik trudov 71-oj Mezhdunarodnoj molodezhnoj nauchnoj konferentsii, 2017, p. 283-292.
8. Ermolkin O.V., Popova Ya.D., Gorokhov А.V. Razrabotka i issledovanie ehlektronnykh pre-obrazovatelej kanalov registratsii primesej v potoke produktsii gazovykh i gazokondensatnykh skvazhin. Аvtomatizatsiya, telemekhanizatsiya i svyaz’ v neftyanoj promyshlennosti, 2018, no. 3, p. 18-23.
9. Ermolkin O.V., Velikanov D.N., Gavshin M.А., Popova Ya.D. Kompleksnyj kontrol’ para-metrov produktsii ehkspluatatsionnykh skvazhin. Territoriya «NEFTEGАZ», 2017, no. 4, p. 12-20.
10. Ermolkin O.V. Velikanov D.N., Popova Yа.D., Gavshin M.А., Khrabrov I.Yu., Lotosh А.N., Shitikov А.E., Martynov D.V., Gorokhov А.V. Ustrojstvo dlya kontrolya raskhoda komponentov produktsii skvazhin. Patent RF No. 2654099, 2018. Byul. no. 14.
12. Ermolkin O.V., Gavshin M.А., Popova Ya.D., Lotosh А.N. Razrabotka i issledovanie ehlektronnykh preobrazovatelej kanalov registratsii primesej v potoke produktsii gazovykh i gazokon-densatnykh skvazhin. Pribory, 2018, no. 7, p. 13-20.