Extended Search

- in all fields
- in the title
- in key words
- in the abstract
- in the bibliography
Issue
Name
Authors
Category

Authors: Vagif U. KERIMOV was born in 1949, graduated from Azerbaijan Institute of Oil and Chemistry (Baku). Doctor of geological and mineralogical sciences, professor, head of the Dept. of Theory of Oil and Gas Exploration and Prospecting of Gubkin Russian State University (National Research University) of Oil and Gas. He has published over 150 works. E-mail: vagif.kerimov@mail.ru
Vladislav N. KHOSHTARIA is Head of the Department for Offshore Geological Exploration (OOO „Gazpromgeologorazvedka”), Candidate of Geological-Mineralogical Sciences. E-mail: v.khoshtariya@grr.gazprom.ru
Aleksandr V. BONDAREV is Associate Professor at the Department of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University (National Research University) of Oil and Gas, Candidate of Geological-Mineralogical Sciences.
E-mail: jcomtess@yandex.ru
Egor A. SIZIKOV — Research Assistant of the Department of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University (National Research University) of Oil and Gas. He has published over 3 works. Е-mail: sizikovea@gmail.com

Abstract: The article describes the results of modeling of the North Sakhalin Basin of hydrocarbon generation in different tectonic elements and stratigraphic complexes.

Index UDK: 550.8

Keywords: North-Sakhalin basin, Okhotsk Sea, basin modeling, HC generation zone.

Bibliography:
1. Kerimov V.Y., Lavrenova E.A., Sinyavskaya O.S., Sizikov E.A. Estimation of hydrocarbon potential of generative-accumulative hydrocarbon system of the sea of Okhotsk. Proceedings of Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 2015, no. 3/280, p. 18-29.
2. Kerimov V.Y., Sinyavskaya O.S., Sizikov E.A., Makarova A.Y. The conditions of the formation and the searching of hydrocarbon deposits in the turbidite reservoirson the Okhotsk offshore. Oil, gas and business, 2015, no. 2, p. 32-37.
3. Kerimov V.Y., Bondarev A.V., Sinyavskaya O.S., Sizikov E.A., Makarova A.Y. The conditions of formation and evolution of hydrocarbon systems in Sakhalin Shelf, the Sea of Okhotsk. Neftyanoe khozyaystvo [Oil Industry], 2015, no. 8, p. 22-27.
4. Kerimov V.Y. i dr. Sedimentologo-facial’noe modelirovanie pri poiskah, razvedke i dobyche skoplenij uglevodorodov. M-vo obrazovaniya i nauki Rossijskoj Federacii, Rossijskij gos. unstityt nefti i gaza im. I. M. Gubkina, Moskva, 2010.
5. Guliyev I.S., Kerimov V.Y., Osipov A.V. Hydrocarbon potential of great depths. Oil, gas and business, 2011, no. 5, p. 9-16.
6. Kerimov V.Y., Mustaev R.N., Serikova U.S. Proektirovanie poiskovo-razvedochnyh rabot na neft’ i gaz. Uchebnoe posobie, 2015, Izdatel’stvo INFRA-M, Moskva.
7. Kerimov V.Y., Mustaev R.N., Senin B.V., Lavrenova E.A. Basin modeling tasks at dif- ferent stages of geological exploration. Neftyanoe khozyaystvo [Oil Industry], 2015, no. 4, p. 26-29.
8. Kerimov V.Y., Tomas Hantshel, Sokolov K., Sidorova M.S. Primenenie tekhnologii bassejnovogo modelirovaniya — programmnogo paketa Petromod v uchebnom processe RGU nefti i gaza im. I.M. Gubkina. Neft’, gaz i biznes, 2011, no. 4, p. 38-47.