Extended Search

- in all fields
- in the title
- in key words
- in the abstract
- in the bibliography
Issue
Name
Authors
Category
2014/4
Correction of error from active conductance of pulse digital electric transducer when measuring water content of oil
Technical sciences

Authors: Evgeni N. BRAGO (b. 1929), graduated from the Moscow Power Engineering Institute in 1953, Doctor of T1echnical Sciences, Professor of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. Author of more than 300 scientific publications.E-mail:rgung@gubkin.ru
Dmitri N. VELIKANOV was born in 1972. Graduated from the Gubkin State Academy of Oil and Gas in 1994. He is Associate Professor of the Department of Automation of Technological Processes at Gubkin Russian State University of Oil and Gas, PhD. Author of 23 scientific publications in the field of measurement of multiphase flow of oil and gas production wells.E-mail: velikanov@gubkin.ru
Dmitri V. MARTYNOV (b.1967) graduated from the State Academy of Oil Gas named after I.M. Gubkin in 1991. Engineer of the department „Automation of technological processes” Gubkin Russian State University of Oil and Gas. Author of 14 scientific publications in the field of humidity measurement of oil.E-mail: martynov@gubkin.ru

Abstract: Development of new transducers of water content of oil with higher measurement accuracy and sensitivity is an important task, since the use of existing electric moisture meters of both commodity and crude oil is significantly limited in operating conditions. A considerable additional error up to 1-5 %, occurs when the resistance of the formation water in the emulsion bypasses the capacity of the measuring sensor. The article discusses the digital pulse electric transducer of water content with automatic error correction, taking into account the influence of the conductivity of water-oil emulsion

Index UDK: 681.518, 681.5.08, 553.988, 543.42

Keywords: measurement of water content in oil, dielectrometric method, water monitor

Bibliography:
1. Brago E.N., Martynov D.V. Povyshenie chuvstvitel’nosti i tochnosti diel’kometricheskogo izmeritel’nogo preobrazovatelya vlagosoderzhaniya v nefti. Trudy Rossiyskogo gosudarstvennogo universiteta nefti i gaza imeni I.M. Gubkina. [Proceedings of Gubkin Russian State University of Oil and Gas], 2010, no. 4, pp. 1-8.
2. Brago E.N. Martynov D.V. Metody povysheniya chuvstvitel’nosti diel’kometricheskogo izme-ritel’nogo preobrazovatelya vlagosoderzhaniya nefti. Datchiki i sistemy, 2010, no. 4, рp. 7-11.
3. Bondarenko P.M. Issledovanie elektricheskikh svoystv nefti: Dis. kand. tekh. nauk, Moscow, 1967, p. 164.
4. Brago E.N., Martynov D.V. Impul’snyy izmeritel’nyy diel’kometricheskiy preobrazovatel’ vlagosoderzhaniya. Trudy Rossiyskogo gosudarstvennogo universiteta nefti i gaza imeni I.M. Gubkina. [Proceedings of Gubkin Russian State University of Oil and Gas], 2011, no. 3, рp. 95-102.
5. Emul’sii. Per. s angl. рod red. Abramzona A.A. Leningrad: Khimiya, 1972, pp. 336-347.
6. Vargaftik N.B., Golubtsov V.A., Stepanenko N.N. Elektricheskiy metod opredeleniya vlazhnosti nefteproduktov. Moscow: Gostekhizdat, 1947, p. 20.
7. Khmunin S.F. Dielektricheskaya pronitsaemost’ neftyanykh emul’siy. Kol. zhur., T. XXI, 1959, no. 6, 9 р.
8. Klugman I.Yu., Kovylov N.B. Dielektricheskie neftyanye vlagomery. Moscow: VNIIOENG, 1969, p. 11.
9. Wiener O. Die Theorie des MischköSrpers für das Feld der Stationären SträSmung. Abh. Math. Phys. Klasse Königlish Sächs. Ges., 32, 1912, pp. 509-604.
10. Levchenko D.N., Bergshteyn N.V., Khudyakova A.D., Nikolaeva N.M. Emul’sii nefti s vodoy i metody ikh razrusheniya. Moscow: Khimiya, 1967, p. 30.
11. Le Tkhan’ Tkhan’, Zaytsev N.K., Ferapontov N.B. Osobennosti razdeleniya ustoychivoy vodoneftyanoy emul’sii na koalestsiruyushim fil’tre s nasadkami na osnove tsellyulozy. II Sbornik dokladov IV mezhdunarodnoy konferentsii “Sovremennye tekhnologii vodopodgotovki i zashchity oborudovaniya ot korrozii i nakipeobrazovaniya”. 23-26 Oktyabrya 2011, MVTs “EKSPOTsENTR”, Moscow, pp. 92-94.

2012/3
Improving information and measurement technologies in oil and gas production
Drilling and development of hydrocarbon fields

Authors: Evgeny N. BRAGO was born in 1929. Graduated from the Moscow Power Engineering Institute in 1953. He is Professor of the Department of Automation of Technological Processes at Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Doctor of Technical Sciences. Author of 220 scientific works in the field of information technology and technical tools of accounting and control of the flow of oil and gas in the production and transport. E-mail: nga@gubkin.ru
Oleg V. ERMOLKIN was born in 1956. Graduated from Gubkin Moscow Institute of Petrochemical and Gas Industry in 1978. He is Professor, Head of the Department of Information and Measurement Systems of Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Doctor of Technical Sciences. He has published 76 scientific papers in the field of measurement of multiphase flow of oil and gas production wells. E-mail: ove@gubkin.ru
Grigory A. LANCHAKOV was born in 1948. Graduated from Ufa Oil Institute in 1971. He is Chief Engineer of “Gazprom Dobycha Urengoy”. He is PhD, author of over 400 scientific papers in the field of development and operation of oil and gas deposits. E-mail: nga@gubkin.ru
Dmitri N. VELIKANOV was born in 1972. Graduated from the Gubkin State Academy of Oil and Gas in 1994. He is Associate Professor of the Department of Automation of Technological Processes at Gubkin Russian State University of Oil and Gas, PhD. Author of 21 scientific works in the field of measurement of multiphase flow of oil and gas production wells. E-mail: velikanov@gubkin.ru
Michael A. GAVSHIN was born in 1962. Graduated from Gubkin Moscow Institute of Petrochemical and Gas Industry in 1984. He is engineer of the Department of Information and Measurement Systems of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. He is author of 21 scientific works in the field of measurement of multiphase flow of oil and gas production wells. E-mail: gavshin@gubkin.ru

Abstract: The article is devoted to the improvement of information management technologies for developing oil and gas deposits. It summarizes the experience of solving the problems of measurement of multiphase products of production wells, shows the effectiveness of the measurement systems of the «Potok» series developed by the researchers of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. New ways to measure the amount of impurities in the flow of the wells products are proposed and investigated, the tests of the technical solutions found for field conditions showed positive results. The ways of further improving the measurement systems are proposed.

Index UDK: 622.279+532.57

Keywords: spectrometric method for measuring flow, pressure fluctuations, multiphase flow, information-control systems, multivariable transmitter, temperature stability, flow measurement, flow rate of impurities

Bibliography:
1. Innovacionnye tehnologii kontrolja rezhima raboty skvazhin s ispol'zovaniem IIS «Potok»// Gazovaja promyshlennost'. – 2008. – № 8. – Р. 29–34.
2. Kontrol' rezhima jekspluatacii skvazhin Krajnego Severa: problemy i perspektivy ih reshenija na osnove novyh informacionnyh tehnologij//OI, M.: OOO «IRC Gazprom». – 2002. – 60 p.
3. Razrabotka i issledovanie izmeritel'nogo preobrazovatelja pul'sacij davlenija dlja reshenija zadach izmerenija rashoda//Trudy RGU nefti i gaza imeni I.M. Gubkina. – 2011. – № 3. – Р. 112–126.

2009/1
New technologies and data-measuring systems of oil and gas production control
Drilling and development of hydrocarbon fields

Authors: Yevgeny N. BRAGO (b. 1929) Gubkin State University of Oil & Gas, doctor of technical sciences, prof. Dept. of Automation of Industrial Processes. Honoured Science Worker, specialist in datameasuring systems, over 150 publications.
Oleg V. YERMOLKIN (b. 1956) Gubkin State University of Oil & Gas, doctor of technical sciences, prof., head of Dept. of Automation of Industrial Processes. Over 60 publications. E-mail: ove@gubkin.ru
Mikhail A. GAVSHIN (b. 1962) Gubkin State University of Oil & Gas, principal engineer of Dept. of Automation of Insustrial Processes. Over 10 publications.

Abstract: The article reviews the achievements of Russian Gubkin State University of Oil & Gas scho- lars in the field measuring multi-phase flows in well production. The basics of the patented spectrometric method of measuring phase flow in a compound multiphase flow are described. Data-measuring systems, based on the spectrometric method, for well operating mode control are considered. Perspectives for improvement and management of field development using the system are shown.

Index UDK: 622.32.001.5

Keywords: new technologies, measuring systems, multiphase flows

Bibliography:

2010/4
Increasing sensitivity and accuracy of dielkometric converter of water ontent in oil
Oil and gas processing, chemistry of oil and gas

Authors: Yevgenyi N. BRAGO was born in 1929. He graduated from Moscow Power Engineering Institute majoring in Engineering of High Voltage Power. He is professor of the Department of Automation of Industrial Processes at Gubkin Russian State University of Oil and Gas. He published over 200 works in the field of information science and instrumentation for oil and gas sector. E-mail: biblioteka@gubkin.ru
Dmitry V. MARTYNOV was born in 1967, graduated for Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 1992. He is senior lecturer of the Department of Automation of Industrial Processes at Gubkin Russian State University of Oil and Gas. He published over 2 works in the field of water content in oil measurements. E-mail: martynov@gubkin.ru

Abstract: Several methods of increasing sensitivity and accuracy of dielkometric converter of water content in oil for different types of self-contained generators are considered. The comparative analysis allowed to make conclusions and give recommendations on the possibilities to increase the sensitivity and accuracy of the dielkometric method

Index UDK: УДК: 543.42

Keywords: measurement of oil humidity, dielkometric water holdup meter, oil cut meter, Dielectric method

Bibliography:

2011/3
The pulse measuring dielkometric transducer of moisture content
Automation, modeling and energy supply in oil and gas sector

Authors: Yevgeny N. BRAGO was born in 1929, graduated from the Moscow Power Engineering Institute “High Voltage Engineering” in 1953. Professor at the Department of “Automation of technological processes” RSU of oil and gas University named after I.M. Gubkin. Author of more than 200 scientific publications in the field of information and instrumentation in the oil and gas industry. E-mail: martynov@gubkin.ru
Dmitry V. MARTYNOV was born in 1967, graduated from the Russia State University of oil and gas named after Gubkin in 1992, Senior lecturer at the Department of “Automation of technological processes” RSU of Oil and Gas University named after I.M. Gubkin. Author of 2 scientific papers in the field of humidity measurement of oil. E-mail: martynov@gubkin.ru

Abstract: Development of new measuring converters the moisture content of oil, with higher accuracy and sensitivity of measurement, is an important task, since the use of existing commercial moisture meters as well as crude oil with some restrictions in operation. The article deals with the effects on the capacity of the sensor pulse signals, resulting in moisture content may determine the transient characteristics.

Index UDK: 543.42

Keywords: water content of oil, dielkometric method, capacity sensor

Bibliography: