Extended Search

- in all fields
- in the title
- in key words
- in the abstract
- in the bibliography
Issue
Name
Authors
Category
2016/3
Мain stages of geodinamical evolution of caionozoic sedimentary mantle of the north-east part of sakhalin shelf
Geosciences

Authors: EGOR A. SIZIKOV is fellow lecturer of the Department of Theory of Exploration and Prospecting for Oil and Gas of Gubkin Russian State University (National Research Univer- sity) of Oil and Gas. He is author of 5 scientific publications. He specializes in the study of the Sea of Okhotsk region. E-mail: sizikovea@gmail.com

Abstract: The main stages of forming of Cenozoic sedimentary cover of Prisakhalin shelf are considered. Two-level architecture of the cover is shown, the mechanisms of forming of two types of the oil and gas structures in the region are described: structures of Myngin (sub-latitudal) and Kirinsk (sub-meridional) types

Index UDK: 551.242+551.242.11.052

Keywords: the Sea of Okhotsk, Prisakhalin shelf, geodinamic evolution, oil and gas structures

Bibliography:
1. Vasilenko N.F., Prytkov A.S., Kim Ch.U., Takakhashi Kh. Koseysmicheskie deformatsii zemnoy poverkhnosti na o. Sakhalin v rezul’tate Nevel’skogo zemletryaseniya 02.08.2007. Tikhookean-skaya geologiya, 2009, t. 28, no. 5, p. 16-21.
2. Voeykova O.A. Nesmeyanov S.A., Serebryakova M.I. Neotektonika i aktivnye razryvy Sakhalina. M.: Nauka, 2007, 186 p.
3. Golozubov V.V., Kasatkin S.A., Grannik V.M., Nechayuk A.E. Deformatsii pozdnemelovykh kaynozoyskikh kompleksov Zapadno-Sakhalinskogo terreyna. Geotektonika, 2012, no. 5, p. 22-43.
4. Gololobov Yu.N., Kharakhinov V.V. O proyavlenii gorizontal’nykh tektonicheskikh dvizheniy na Severnom Sakhaline. Geologiya i razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy Sakhalina. M., 1973.
5. Dzhafarov I.S., Kerimov V.Yu., Shilov G.Ya. Shel’f, ego izuchenie i znachenie dlya poiskov i razvedki skopleniy nefti i gaza. Sankt-Peterburg: Nedra, 2005.
6. Ermolkin V.I., Kerimov V.Yu. Geologiya i geokhimiya nefti i gaza. M.: Nedra, 2012.
7. Kerimov V.Yu., Lavrenova E.A., Sinyavskaya O.S., Sizikov E.A. Otsenka uglevodorodnogo potentsiala generatsionno-akkumulyatsionnykh uglevodorodnykh sistem Okhotskogo moray. Trudy RGU nefti i gaza im.I.M.Gubkina, 2015, no. 3 (280), p. 18-29.
8. Kerimov V.Yu., Sizikov E.A., Sinyavskaya O.S., Makarova A.Yu. Usloviya formirovaniya i poiski zalezhey UV v turbiditovykh kollektorakh Okhotskogo moray. Neft’, gaz i biznes, 2015, no. 2, p. 32-37.
9. Kerimov V.Yu., Bondarev A.V., Sizikov E.A., Sinyavskaya O.S., Makarova A.Yu. Usloviya formirovaniya i evolyutsiya uglevodorodnykh sistem na prisakhalinskom shel’fe Okhotskogo morya. Zhurnal Neftyanoe khozyaystvo, 2015, no. 8.
10. Kerimov V.Yu., Sinyavskaya O.S., Sizikov E.A., Lavrenova E.A., Usloviya generatsii i akkumulyatsii uglevodorodov v osadochnykh basseynakh Okhotskogo morya (po rezul’tatam basseynovogo modelirovaniya. Sbornik nauchnykh trudov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii „Novye idei v geologii nefti i gaza — 2015”, 28-29.05.2015.
11. Kerimov V.Yu., Rachinskiy M.Z. Geoflyuidodinamika neftegazonosnosti podvizhnykh poyasov. M.: OOO „Izdatel’skiy dom Nedra”, 2011, 599 p.
12. Kerimov V.Yu., Shilov G.Ya, Polyakov E.E. Akhiyarov A.V. i dr. Sedimentologo — fatsial’noe modelirovanie pri poiskakh, razvedke i dobyche skopleniy uglevodorodov. RGU nefti i gaza imeni I.M. Gubkina. VNIIgeosistem, 2010, 288 p.
13. Kim Ch.U., Mikhaylov V.I., Sen R.S., Semenova E.P. Nevel’skoe zemletryasenie 02.08.2007: analiz instrumental’nykh dannykh. Tikhookeanskaya geologiya, 2009, t. 28, no. 5, p. 4-15.
14. Kuznetsov N.B. Dopozdnekaynozoyskaya tektonika fundamenta Kurilo-Kamchatskoy ostrovnoy dugi. Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata geologo-mineralogicheskikh nauk. Moskva, 1994, 307 p.
15. Kharakhinov V.V. Neftegazovaya geologiya Sakhalinskogo regiona. M.: Nauchnyy mir, 2010, 276 p.

Authors: Vagif U. KERIMOV was born in 1949, graduated from Azerbaijan Institute of Oil and Chemistry (Baku). Doctor of geological and mineralogical sciences, professor, head of the Dept. of Theory of Oil and Gas Exploration and Prospecting of Gubkin Russian State University (National Research University) of Oil and Gas. He has published over 150 works. E-mail: vagif.kerimov@mail.ru
Vladislav N. KHOSHTARIA is Head of the Department for Offshore Geological Exploration (OOO „Gazpromgeologorazvedka”), Candidate of Geological-Mineralogical Sciences. E-mail: v.khoshtariya@grr.gazprom.ru
Aleksandr V. BONDAREV is Associate Professor at the Department of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University (National Research University) of Oil and Gas, Candidate of Geological-Mineralogical Sciences.
E-mail: jcomtess@yandex.ru
Egor A. SIZIKOV — Research Assistant of the Department of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University (National Research University) of Oil and Gas. He has published over 3 works. Е-mail: sizikovea@gmail.com

Abstract: The article describes the results of modeling of the North Sakhalin Basin of hydrocarbon generation in different tectonic elements and stratigraphic complexes.

Index UDK: 550.8

Keywords: North-Sakhalin basin, Okhotsk Sea, basin modeling, HC generation zone.

Bibliography:
1. Kerimov V.Y., Lavrenova E.A., Sinyavskaya O.S., Sizikov E.A. Estimation of hydrocarbon potential of generative-accumulative hydrocarbon system of the sea of Okhotsk. Proceedings of Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 2015, no. 3/280, p. 18-29.
2. Kerimov V.Y., Sinyavskaya O.S., Sizikov E.A., Makarova A.Y. The conditions of the formation and the searching of hydrocarbon deposits in the turbidite reservoirson the Okhotsk offshore. Oil, gas and business, 2015, no. 2, p. 32-37.
3. Kerimov V.Y., Bondarev A.V., Sinyavskaya O.S., Sizikov E.A., Makarova A.Y. The conditions of formation and evolution of hydrocarbon systems in Sakhalin Shelf, the Sea of Okhotsk. Neftyanoe khozyaystvo [Oil Industry], 2015, no. 8, p. 22-27.
4. Kerimov V.Y. i dr. Sedimentologo-facial’noe modelirovanie pri poiskah, razvedke i dobyche skoplenij uglevodorodov. M-vo obrazovaniya i nauki Rossijskoj Federacii, Rossijskij gos. unstityt nefti i gaza im. I. M. Gubkina, Moskva, 2010.
5. Guliyev I.S., Kerimov V.Y., Osipov A.V. Hydrocarbon potential of great depths. Oil, gas and business, 2011, no. 5, p. 9-16.
6. Kerimov V.Y., Mustaev R.N., Serikova U.S. Proektirovanie poiskovo-razvedochnyh rabot na neft’ i gaz. Uchebnoe posobie, 2015, Izdatel’stvo INFRA-M, Moskva.
7. Kerimov V.Y., Mustaev R.N., Senin B.V., Lavrenova E.A. Basin modeling tasks at dif- ferent stages of geological exploration. Neftyanoe khozyaystvo [Oil Industry], 2015, no. 4, p. 26-29.
8. Kerimov V.Y., Tomas Hantshel, Sokolov K., Sidorova M.S. Primenenie tekhnologii bassejnovogo modelirovaniya — programmnogo paketa Petromod v uchebnom processe RGU nefti i gaza im. I.M. Gubkina. Neft’, gaz i biznes, 2011, no. 4, p. 38-47.

2015/3
Тhe astimation of the hydrocarbon potential of the generative-accumulative hydrocarbon system of the sea of Оkhotsk
Geosciences

Authors: Vagif U. KERIMOV was born in 1949, he graduated from Azizbekov Azebaijan Institute of Oil and Petrochemistry. He is Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, professor, Head of the Dept. of Theoretical Fundamentals of Oil and Gas Exploration and Prospecting of Gubkin Russian State University of Oil and Gas, he has published over 150 works.E-mail: vagif.kerimov@mail.ru
Elena A. LAVRENOVA is Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, research fellow of the Department of Theoretical Foundations of Exploration and Prospecting of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. She has published over 30 works. E-mail: lavrenovaelena@mail.ru
Olga S. SINYAVSKAYA is a postgraduate student of the Department of Theoretical Foundations of Exploration and Prospecting of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. She is author of 3 scientific publications. She specializes in the study of the Sea of Okhotsk region.E-mail: olga_sinjavskaja@mail.ru
EGOR A. SIZIKOV — is assistant of the Department of Theoretical Foundations of Exploration and Prospecting of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. He is author of 3 scientific publications. He specilaizes in the study of the Sea of Okhotsk region.E-mail: egorkasiziy@ya.ru

Abstract: Based on the research of the Department of Theoretical Fundaments of Oil and Gas Exploration and Prospecting" of Gubkin Russian State University of Oil and Gas a 3D geological model of the regional sedimentary basin of the Sea of Okhotsk was created. The model allows to reconstruct the tectonic history of the region, identify the boundaries of sedimentary basins, to assess the extent and conditions of sedimentation and using the data of onshore and offshore drilling to predict the areas of sourse rock and reservoirs development

Index UDK: УДК 553.98.001+553.98(265)

Keywords: basin modeling, modeling of generative-accumulation hydrocarbon systems, the Sea of Okhotsk, Magadan shelf, Sakhalin shelf, West-Kamchatka shelf

Bibliography:
1. Gretskaya E.V., Litvinova A.V. Structure and development of oil and gas systems Magadan-skogo basin (North-Okhotsk). Geologia nefti I gaza. [Geology of oil and gas], 2012, no. 6, p. 132-140.
2. Kravchenko T.I., Blinov V.N., Nadezhkin D.V. et al. Geochemical ha raktnristika potentially neftegazomaterinskih deposits cut Sakhalin Bay (based on studies of SLE. Astrahanovskaya-sea-1). Geologia nefti I gaza. [Geology of oil and gas], 2012, no. 3, p. 36-43.
3. Krovushkina O.A. Structure and petroleum potential of sedimentary Magadan swimming pools. Oil and Gas Geology, 2001, no. 6, p. 34-40.
4. Margulis E.V. Oil geological zoning and evaluation of oil and gas resources of the Far Eastern seas. Petroleum Geology and practice, 2009, no. 4. //http:ngtp.ru/5/ 23_2009.
5. Savitsky A.V. Estimation of petroleum potential of Northern Sakhalin shelf on the basis of basin modeling. Phd thesis, 2005, p. 143.