Extended Search

- in all fields
- in the title
- in key words
- in the abstract
- in the bibliography
Issue
Name
Authors
Category
2013/2
Cyclic recurrence and development of reservoir rocks in lower devonian sediments of Khoreyverska Varandej-Adzviny petroleum regions
Petroleum geology, geophysics

Authors: Olga V. SIVALNEVA graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2011. She is postgraduate student of the Department of Lithology of Gubkin Russian State University of Oil and Gas, specializing in the geology and lithology of oil and gas fields. E-mail: ejikow@gmail.com
Aleksandr B. RAPOPORT is a student of the Master’s Program of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. E-mail: a.rapoport@me.com

Abstract: The Lower Devonian sediments in Khoreyversk and Varandej-Adzvin petroleum regions are compared. The summary of previous research and analysis of information obtained during drilling in recent years allowed to identify cyclites in well logs. The logs are grouped into three main types, depending on the number of identified cyclites. The types of reservoir rocks and their distribution in the logs are determined. The forecast of reservoir rocks distribution in the Lower Devonian sediments of these areas is given

Index UDK: 551.7.022

Keywords: Lower Devonian sediments, lithological and facies zonation cyclites, types of sections, bioherm rocks, dolomitization

Bibliography:
1. Antoshkina A.I. Rify v paleozoe Pechorskogo Urala. St-Pb.: Nauka, 1994, 154 р.
2. Bagrintseva K.I., Dmitrievski A.N., Bochko R.A. Atlas karbonatnyh kollektorov mestorozhdenij nefti i gaza Vostochno-Evropejskoj i Sibirskoj platform. M.: Nauka, 2003, 264 р.
3. Bagrintseva K.I. Uslovija formirovanija i svojstva karbonatnyh kollektorov nefti i gaza. M.: RGGU, 1999, 285 р.
4. Zemchugova V.A. Zhemchugova V.A. Prirodnye rezervuary v karbonatnyh formacijah Pechorskogo neftegazonosnogo bassejna. M., 2002, 243 р.
5. Kuznetsov V.G. Prirodnye rezervuary nefti i gaza karbonatnyh otlozhenij. M.: Nedra, 1992, 240 р.
6. Malishev N.A. Tektonika, jevoljucija i neftegazonosnost’ osadochnyh bassejnov evropejskogo severa Rossii. Ekaterinburg, 2002, 268 р.
7. Menner V.Vl. Litologicheskie kriterii neftegazonosnosti paleozojskiz tolshh severo-vostoka Russkoj platform. M.: Nauka, 1989, 133 р.
8. Postsedimentacionnye izmenenija karbonatnyh porod i ih znachenie dlja istoriko-geologicheskih rekonstrukcij. Pod. red. V.G. Kuznecova. M.: Nauka, 1980, 96 р.
9. Neftegazonosnost’ Severo-Zapadnogo i Vostochnyh regionov Rossii. M. Prishchepa i dr. St-Pb.: Nedra, 2009, 271 р.
10. Taninskaya N.V. Model’ sedimentacii sredneordoviksko-nizhnedevonskih otlozhenij Pechoro-Barencevomorskogo bassejna i prognoz kollektorov: Diss. d. g-m. Nauk. St-Pb, 2001, 260 р.
11. Taninskaya N.V. Sedimentologicheskie kriterii prognoza kollektorov v sredneordoviksko-nizhnedevonskih otlozhenijah Timano-Pechorskoj provincii. Neftegazovaja geologija. Teorija i praktika, 2010. V. 5. Nо 4. http://www.ngtp.ru/rub/2/52_2010.pdf