Extended Search

- in all fields
- in the title
- in key words
- in the abstract
- in the bibliography
Issue
Name
Authors
Category
2019/4
Sorbents from sugarcane waste for removal of oil products from water
Chemical sciences

Authors: Alexandr I. VEZENTSEV graduated from Kharkiv Polytechnic Institute in 1971. He is Doctor of Technical Sciences, Professor. His experience of scientific and pedagogical work is more than 40 years. He is coauthor of more than 350 scientific works, including 30 patents. E-mail: Vesentsev@bsu.edu.ru
Dinh Chien NGUYEN graduated from Belgorod State National Research University (BelSU) in 2015. He is a research fellow at the Department of Technology Application and Transfer, Institute of Environmental Technology of the Vietnamese Academy of Science and Technology. He is postgraduate student of the Department of General Chemistry (BelSU). He is coauthor of 15 scientific works. E-mail: ngudichi@yandex.ru
Stanislav V. MESHCHERYAKOV graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 1968, is Head of the Department of Industrial Ecology of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is Doctor of Technical Sciences, Professor. His experience of scientific and pedagogical work is 50 years. He is author of more than 150 scientific publications. E-mail: stas@gubkin.ru
Vladimir A. PERISTYI graduated from Odessa Polytechnic University in 1964. He is Candidate of Technical Sciences. His experience of scientific and pedagogical work is 53 years. He is coauthor of 114 scientific works, including 11 patents. E-mail: peristy@bsu.edu.ru

Abstract: Sorption materials were obtained from sugar cane waste pyrolysis products; the pyrolysis process was carried out using bentonitic clay to limit the contact of plant waste with atmospheric oxygen. The sorption capacity of the developed materials with respect to low viscosity oil products was investigated. The buoyancy of the developed sorbent materials on the surface of kerosene was revealed. It is established that the sorbents obtained by the proposed method have higher sorption efficiency with respect to kerosene than commercial activated carbon from coconut shell. It is revealed that sorption materials based on the products of the pyrolysis of sugar cane waste can absorb kerosene in an amount greater than its own weight. It was also found that the rate of release of sorbed kerosene from waste materials from sugar cane is higher than that from commercial activated carbon based on coconut shell pyrolysis products.

Index UDK: 66.092

Keywords: аctivated carbon, waste of sugarcane bagasse, sorption, oil products, sorption method of water treatment, pyrolysis, bentonite clay

Bibliography:
1. Bukharova E.A. Sorbtsionnye materialy na osnove otkhodov polietilentereftalata i soedineniy grafita dlya ochistki stochnykh vod. Diss. kand. tekh. nauk. 05.17.06. Saratov, 2015, 161 p.
2. Dolbnya I.V. Razrabotka magnitnykh kompozitsionnykh sorbentov na osnove gal’vanoshla-ma dlya ochistki vody ot nefteproduktov i ionov tyazhelykh metallov. Diss. kand. tekh. nauk. Saratov, 2017, 155 p.
3. Vezentsev A.I., Peristyy V.A., Peristaya L.F., Yapryntsev M.N., Kornienko I.V. Sorbtsiya uglevodorodov na sorbentakh razlichnoy khimicheskoy prirody. Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem “Sorbtsionnye i ionoobmennye protsessy v nano- i supramolekulyarnoy khimii”. Belgorod, 22-24 sentyabrya 2014 g. Belgorod: Izd: ID “Belgorod” NIU “BelGU”, 2014, p. 127-130.
4. Peristyy V.A., Peristaya L.F., Indina I.V., Yapryntsev M.N. Sravnitel’naya otsenka sorbtsionnoy sposobnosti aktivirovannogo uglya i tsitrogipsa po otnosheniyu k nefteproduktam. Nauchnye vedomosti BelGU. Seriya “Estestvennye nauki”, 2009, vyp. 9/2, no. 11 (66), p. 91-94.
5. Peristyy V.A., Yapryntsev M.N., Peristaya L.F., Indina I.V. Ochistka vody ot nefteproduktov prirodnymi sorbentami. Materialy IV Mezhdunarodnoy konferentsii “Sorbenty kak faktor kachestva zhizni i zdorov’ya”. Belgorod, 24-28 sentyabrya 2012 g., p. 243-249.
6. Yapryntsev M.N., Peristyy V.A., Peristaya L.F. Sorbtsionnaya kharakteristika nekonditsionnogo peska Razumenskogo mestorozhdeniya dlya ochistki stochnoy vody ot nefteproduktov. Materialy Vserossiyskoy konferentsii s elementami nauchnoy shkoly dlya molodezhi “Nano- i supramolekulyarnaya khimiya v sorbtsionnykh i ionnoobmennykh protsessakh”. Belgorod, 14-17 sentyabrya 2010 g., p. 167-169.
7. Yapryntsev M.N., Indina I.V., Peristaya L.F., Peristyy V.A. Ispol’zovanie tekhnogennykh otkhodov Belgorodskoy oblasti dlya ochistki proizvodstvennykh stochnykh vod ot nefteproduktov. Materialy Vserossiyskoy konferentsii s elementami nauchnoy shkoly dlya molodezhi “Ekotoksikologiya — 2010”. Tula, 18-20 oktyabrya 2010 g., 28 p.
8. Gruzinova V.L. Ochistka neftesoderzhashchikh stochnykh vod lokomotivnykh depo s primeneniem koagulyantov i otkhodov sinteticheskikh materialov. Avtoref. kand. diss. Spets.: 05.23.04. Vodosnabzhenie, kanalizatsiya, stroitel’nye sistemy okhrany vodnykh resursov. Minsk: Belorusskiy natsional’nyy tekhnicheskiy universitet, 2014, 29 p.
9. Fomenko A., Sokolov L. Sorbtsionnaya ochistka stochnykh vod ot nefteproduktov. Ekologiya i promyshlennost’ Rossii, 2015, no. 19 (5), p. 8-12. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2015-5-8-12.
10. Akinbade Adeshola Olubunmi, Somin V.A., Komarova L.F. Novye sorbenty iz otkhodov rastenievodstva dlya ochistki vody ot nefteproduktov. Polzunovskiy vestnik, 2017, no. 4, p. 114-117.
11. FAO — Prodovol’stvennaya i sel’skokhozyaystvennaya organizatsiya OON. Rezhim dostupa: http://www.fao.org/faostat/ru/#data/QC/. (Data obrashcheniya: 03.08.2018).
12. Vezentsev A.I., Nguen Dinh Chien, Mikhaylyukova M.O. Komponentnyi sostav i kharakte-ristiki protsessa termicheskoi destruktsii bagassy. Lesotekhnicheskiy zhurnal, 2018, no. 1, p. 135-145. DOI: 10.12737/article_5ab0dfc26f3564.53546946.
13. Nguen Dinh Chien, Mikhaylyukova M.O., Vezentsev A.I. Ispol’zovanie produktov piroliza bagassy dlya adsorbtsii fenola i 2,4-dikhlorfenola iz vodnoy sredy. Po materialam mezhdunarodnоу nauchno-tekhnicheskoу konferenzii. “Innovatsionnye puti resheniya aktual’nykh problem prirodopol’zovaniya i zashchity okruzhayushchey sredy”. Alushta, 4-8 iyunya, 2018 g. Belgor. gos. tekhnol. un-t, 2018, ch. II, p. 156-161.
14. Nguen Dinh Chien, Mikhaylyukova M.O., Vezentsev A.I. Termograficheskoe issledovanie bagassy. Sbornik dokladov mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferenzii. “Problemy prirodopol’zovaniya i ekologicheskaya situatsiya v Evropeyskoy Rossii i sopredel’nykh stranakh”. Belgorod, 2017, p. 309-315.
15. Eremin I.S. Razrabotka sorbirujushhego materiala na osnove saharnogo trostnika. Jekologija i promyshlennost’ Rossii, 2017, no. 10, p. 14-17.
16. Meshherjakov S.V., Gazarov R.A., Mkrtychan V.R., Eremin I.S. Ispol’zovanie mikrovolnovogo izluchenija pri poluchenii uglerodnogo adsorbenta. Trudy RGU nefti i gaza (NIU) imeni I.M. Gubkina, 2018, no. 1, p. 128-140.

2018/2
Evaluation of lewis acidity of solid oxocomplex catalysts for isomerization of light hydrocarbons
Technical sciences

Authors: Karen R. GAZAROV was born in 1984. Graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2007. He is post-graduate student of the Department of Industrial Ecology of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of 14 scientific publications. E-mail: kar-5@mail.ru
Stanislav V. MESHERYAKOV was born in 1941. Graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 1968. He is Full Professor, Неad of the Department of Industrial Ecology of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of more 150 scientific publications. E-mail: stas@gubkin.ru
Robert A. GAZAROV was born in 1948. Graduated Moscow State University in 1971. Professor of the Department of Industrial Ecology of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of 122 science publications. E-mail: gazarov_ra@mail.ru

Abstract: A new catalyst for isomerization process of light hydrocarbons based on novel synthesized inorganic superacids has been developed. With this purpose a number of mixed heteropolyanions with a modified Keggin structure containing different transition metals (including platinum group metals) have been synthesized. The technology of preparation of superacid catalysts with a coating of mo-dified heteropolycomplexes on different carriers has been developed. Lewi acid characteristics of the developed superacid catalysts on different car- riers have been investigated

Index UDK: 66.097.3

Keywords: isomerization, light hydrocarbons, catalyst, Lewis acidity, oxocomplexes

Bibliography:
1. Herve Cauffriez, Christine Travers. Catalyst based on a halogenated alumina, its preparation and use for the isomerization of normal paraffins. Institut Francais du Petrole. US Patent. N 6297418, (2001).
2. Shakun A.N., Fedorova M.L. Effectivity of different types of catalysts and technologies of isomerization of light gasoline fractions. Catalysis in industry, no. 5, 2014, p. 29–37.
3. Xuebing Li, Johannes A.Lercher. Labile sulfate as key components in active sulfated zirconia for n-butane isomerization at low temperatures. J. of Catalysis, 2004, 229, р. 130–137.
4. Silva-Rodrigo R., Cruz-Domínguez E.L., Lugo-del Angel F.E., Navarrete-Bola˜nos J., García-Alamilla R., Olivas-Sarabia A., Melo-Banda J.A., Cruz-Netro L.C., Zamora-Ramírez G., Castillo-Mares A. Studies of sulphated mixed oxides (ZrO2—SO4—La2O3) in the isomerization of n-hexane. Catalysis Today, 2015, 250, p. 197–208.
5. Hua Song, Na Wang, Hua-Lin Song, Feng Li. La—Ni modified — Al2O3 catalyst in n-pentane hydroisomerization. Catalysis Communications 59, (2015), p. 61–64.
6. Yuandong Xu, Xia Zhang, Hongling Li. A Highly Effective Pt and H3PW12O40 Modified Zirconium Oxide Metal-Acid Bifunctional Catalyst for Skeletal Isomerisation. Catal. Lett., 2008, no. 125, p. 340–347.
7. Yuandong Xu, Xia Zhang, Hongling Li. The Support Effect over Pt-H3PW12O40 Based Metal-Acid Bifunctional Catalysts on the Catalytic Performance in n-Pentane Isomerisation. Catal. Lett., 2009, no. 129, p. 215–221.
8. Gazarov R.A., Mesheryakov S.V., Gazarov K.R. Oxocomplexes solid superacids — a new class of catalysts for isomerization of light hydrocarbons. Oil and gas technology, 2012, no. 6, 13 p.
9. Gazarov K.R., Mesheryakov S.V., Gazarov R.A. Comparative study of bronsted acildity of solid—acid catalysts for isomeriaztion of light hydrocarbons. Environmental protection in the oil and gas industry, 2017, no. 4, p. 46–49.
10. Lei T., Xu J.S., Gao Z., New Catalyst of γ-Al2O3 supported SO4/ZrO2 for n-butane isomerization. Chemistry Letters., 1999, v. 2, p. 509–511.
11. Kiselev A.V., Lygin V.I. Infrared spectra of surface compound. M.: Nauka, 1975, 175 p.
12. Medin A.S., Borovkov V.Yu., Kazansky V.B. Zeolites, 1990, v. 10, 668 p.
13. Kystov L.M. New trends in IR-spectroscopic characterization of acid and basic sites in zeolites and oxide catalysts. Topics in Catal., 1997, v. 4, p. 131–144.

2018/1
Microwave radiation for production of carbon adsorbent
Technical sciences

Authors: Stanislav V. MESHCHERYAKOV is Head of the Department of Industrial Ecology of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is Doctor of Technical Sciences, Professor. His experience of scientific and pedagogical work is 50 years. He is author of more than 150 scientific publications. E-mail: stas@gubkin.ru
Robert A. GAZAROV graduated from the M.V. Lomonosov Moscow State University in 1971, majoring in Chemistry. He has been Professor of the Department of Industrial Ecology since 1993. He is Doctor of Chemical Sciences. His experience of scientific and pedagogical work is 30 years. He is author of 14 patents. E-mail: gazarov@gubkin.ru
Vladimir R. MKRTYCHAN graduated from Gubkin Moscow Institute of petrochemical and gas industry in 1964. He is Doctor of Chemical Sciences, Professor of the Department of Organic Chemistry and Petroleum Chemistry. He is author of more than 140 scientific works, including more than 40 patents and author’s certificates. E-mail: him.gubkin.ru
Ivan S. EREMIN graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2013. He is assistant lecturer of the Department of Industrial Ecology (2014). He completed the postgraduate course in 2017. He is author of 10 scientific works, including 2 in peer-reviewed journals. E-mail: eremin.ivan.s@mail.ru

Abstract: A new method for the production of carbon materials based on vegetable raw materials with the use of several stages of processing is proposed. The influence of microwave radiation on the obtained carbon materials is shown. An estimation of the change in the properties of the materials in terms of oil capacity, specific surface area was carried out. The changes in the structure and surface of the materials after each stage of processing were studied by scanning electron microscopy

Index UDK: 541.18.02/.025

Keywords: sugar cane, pulp, bio-coal, spill, oil, modification, sorbent, carbon material, scanning electron microscopy

Bibliography:
1. Meshcheryakov S.V., Gonopolsky A.M., Ostash S.V., Osth O.S. Prognozno-analiticheskaja ocenka rasprostranenija zagrjaznenija za predely shlamonakopitelej promyshlennyh predprijatij [Forecasting and analytical assessment of the spread of pollution beyond the slime storage of industrial enterprises]. Ecology and Industry of Russia, 2017, no. 10, p. 22-27.
2. Kulikova O.A., Mazlova Е.А., Meritsidi E.A., Bradik D.I. Tehnologii adsorbcionnoj ochistki neftezagrjaznennyh stochnyh vod [Technologies of adsorption purification of oil-contaminated waste-water]. Ecology, industrial and energy security-2017; article in the collection of proceedings of the conference. Sevastopol, 2017, p. 742-746.
3. Meritsidi I.A., Ivanovsky V.N., Prokhorov A.N., Botvinko I.V., Dubinova I.S. and others. Tehnika i tehnologii lokalizacii i likvidacii avarijnyh razlivov nefti i nefteproduktov [Technique and technology of containment and liquidation of emergency oil spills and oil products]. Ed. I.A. Mericidi. St. Petersburg. The NGO „Professional”, 2008, 824 p.
4. Khutskaya N.G., Pal’chjonok G.I. Jenergosberegajushhie tehnologii termicheskoj kon- versii biomassy i lignokarbonatnyh othodov: uchebno-metodicheskoe posobie po discipline [Energy-saving technologies for the thermal conversion of biomass and lignocarbonate waste: the educational and methodological manual on the discipline „Fuel and its use” for students of specialty 1-43 01 06 „Energy-efficient technologies and energy management”]. Minsk: BNTU, 2014, 53 p.
5. Sobhayda N.A., Makarova Yu.A. Vlijanie prirody svjazujushhego materiala na sorbcionnye svojstva sorbentov, izgotovlennyh iz othodov agropromyshlennogo kompleksa [Influence of the nature of the binder on the sorption properties of sorbents made from waste from the agro-industrial complex]. Bulletin of the Saratov State Technical University, 2011, no. 1, p. 41-45.
6. Berdonosov S.S. Mikrovolnovaja himija [Microwave chemistry]. Soros Educational Journal, vol. 7, no. 1, 2001, p. 32-38.
7. Akinbad A.O., Somin V.А., Komarova L.F., Novye sorbenty iz othodov rastenievodstva dlja ochistki vody ot nefteproduktov [New sorbents from wastes of plant growing for water purification from oil products]. Polzunovsky Herald, 2017, no. 4, p. 114-117.
8. Beletskaya M.G. Sintez uglerodnyh adsorbentov metodom termohimicheskoj aktivacii gidro-liznogo lignina i ispol’zovaniem gidroksida natrija [Synthesis of carbon adsorbents by thermochemical activation of hydrolytic lignin and the use of sodium hydroxide]. Diss. Cand. tech. Sciences. A., 2014, 153 p.
9. Belyaev E.Yu. Poluchenie primenenie drevesnyh aktivirovannyh uglej v jekologicheskih celjah [Getting the use of wood activated charcoal for ecological purposes]. Chemistry of plant raw materials, 2000, no. 2, p. 5-15.
10. Kurilkin A.A., Mukhin V.M., Kireev S.G., Kargal’tseva L.A. Uglerodnye adsorbenty, modificirovannye gidroksidom kalija [Carbon Adsorbents Modified with Potassium Hydroxide]. Sorption and Chromatographic Processes, 2010, t. 10, v. 4.
11. Korobchkin V.V., Nguyen Manh Hieu, Usoltseva N.V., Nguyen Van Tu. Poluchenie aktivirovannogo uglja pirolizom risovoj sheluhi V’etnama [Obtaining activated carbon by pyrolysis of rice husk of Vietnam]. Izvestiya Tomsk Polytechnic University. Engineering of geo-resources, 2017, t. 328, no. 5, p. 6-15.
12. Salomatov V.V., Karelin V.A., Zavoryn A.S., Salomatov V.V., Pashchenko S.E. Termoobra- botka ugol’nogo sloja SVCh-jenergiej: analiticheskoe issledovanie v uslovijah teplosbrosa II i III roda [Heat Treatment of Coal Layer by Microwave Energy: An Analytical Study in Conditions of Heat Dispersions of the II and III Kinds]. Izvestiya, Tomsk Polytechnic University. Engineering of georesour-ces, 2016, t. 327, no. 6. p. 15-24.
13. Salomatov V.V., Karelin V.A., Zavoryn A.S., Salomatov V.V., Pashchenko S.E. Ugol’nyj sloj pri mikrovolnovom nagreve: analiticheskoe issledovanie pri smeshannyh granichnyh uslovijah I i II roda [Coal layer under microwave heating: an analytical study for mixed boundary conditions of the I and II kind]. Izvestiya, Tomsk Polytechnic University. Engineering of geological resources, 2015, t. 326, no. 11, p. 135-140.
14. Salomatov V.V., Sladkov S.O., Pashchenko S.Ye. SVCh-tehnologii v ugol’noj jenergetike [Microwave technologies in coal power engineering], 2012, t. 85, no. 3, p. 535-549.
15. Kamenshikov F.I., Bogomolny E.I. Neftjanye sorbenty [Petroleum sorbents]. Moscow-Izhevsk: SRC „Regular and chaotic dynamics”, 2005, 268 p.
16. Eremin I.S. Razrabotka sorbirujushhego materiala na osnove saharnogo trostnika [Development of sorbent material on the basis of sugar cane]. Ecology and industry of Russia, 2017, no. 10, p. 14-17.
17. Biodegradation of tetradecane using Acinetobacter venetianusimmobilized on bagasse Author Links open overlay panel, LiGanaZuliangChenabRavendraNaidub Biochemical Engineering Journal. Vol. 100, 15 August 2015, p. 76-82.

2013/1
Effect of filtration packing on oil-in-oil emulsion separation. Separating properties of cellulose for decomposition of stable water-in-oil emulsion in coalescing filter
Oil and gas processing, chemistry of oil and gas

Authors: Le THANH THANH graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2008. She is a postgraduate student of the Department of Industrial Ecology of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. She has 2 published works. E-mail: caphemax@yahoo.com
Nikolai K. ZAITSEV is Doctor of Chemical Sciences, professor of the Department of Industrial Ecology at Gubkin Russian State University of Oil and Gas. Аuthor of more than 100 scientific papers. E-mail: nk_zaytsev@mail.ru
Stanislav V. MESHCHERYAKOV was born in 1941 graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 1968. He is Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Industrial Ecology at Gubkin Russian State University of Oil and Gas. He has published over 150 scientific works. E-mail: stas@gubkin.ru

Abstract: The article deals with the separation of stable «water in oil» emulsions in a coalescing filter packed with cellulose. The efficiency of the process of separation of the emulsion in the reactor packed with cotton is studied. Based on the experimental results and the literature data the mechanism of separation, as well as its relation to the structure of cellulose molecules are discussed.

Index UDK: 502.36

Keywords: coalescing filter, emulsion separation, cellulose packing, separation efficiency, hydrophilic properties, hydrophobic properties, mechanism of coagulation, coalescence

Bibliography:
1. Jemul'sii/Pod redakciej A.A. Abramzona.  L.: Himija, 1972.  449 s.
2. Ken Sutherland – Filter and filtration handbook, fifth edition.  2008.  523.
3. Roberts D., Kaserio M. Osnovy organicheskoj himii.  T. 2.  M.: Mir, 1978.
4. Roldugirn V.I. Fiziko-himija poverhnosti.  M., 2008.
5. Derjagin B.V., Churaev N.V., Muller V.M. Poverhnostnye sily.  S.: Nauka, 1985.  400 s.
6. Vlijanie fizicheskoj struktury i himicheskih svojstv nasadki na jeffektivnost' razdelenija jemul'sii voda-neft'. Issledovanie protekanija jemul'sij cherez reaktory s nasadkami iz individual'nyh materialov/Le Than' Than', N.K. Zajcev, N.B. Ferapontov//Ohrana okruzhajushhej sredy v neftjanoj i gazovoj promyshlennosti.  2011.  No. 11.
7. Kollinz R. Techenie zhidkostej cherez poristye materialy.  M.: Mir, 1964.  350 s.
8. Orlov N.S. Ul'tra- i mikrofil'tracija. Teorija osnovy.  M., 1990.  174 s.
9. Goronovskij I.T. Kratkij spravochnik po himii.  Kiev: Naukova duma, 1974.  978 s.

2012/2
Synthesis of novel superacidic catalysts for environmentally friendly high-octane components of gasoline
Oil and gas processing, chemistry of oil and gas

Authors: Robert A. GAZAROV was born in 1948, graduated from Moscow State University. He is Doctor of Chemical Sciences, Professor of the Departmentof Industrial Ecology of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. He is author of 122 scientific publications. E-mail: gazarov@gubkin.ru
Stanislav V. MESHCHERYAKOV was born in 1941 graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 1968. He is Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Industrial Ecology at Gubkin Russian State University of Oil and Gas . He has published over 150 scientific works. E-mail: biblioteka@gubkin.ru
Karen R. GAZAROV was born in 1984, graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas. She is a postgraduate student of the Department of Industrial Ecologyof Gubkin Russian State University of Oil and Gas. She is author of 14 scientific publications. E-mail: biblioteka@gubkin.ru
Vlada V. RUSAKOVA graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 1976. She is Head of the Department of Long-Term Development of OAO “Gazprom”. She has published over 70 scientific publications. E-mail: biblioteka@gubkin.ru

Abstract: A new type of low-temperature catalysts for the isomerization of light hydrocarbons on the basis of newly synthesized inorganic superacids of carbonyl-complex structure.

Index UDK: 502.6

Keywords: low-temperature isomerization of hydrocarbons, catalyst, octane, carbonyl-complex structure

Bibliography:

2012/2
Features of separation of emulsions on filters with attachments based on cellulose
Oil and gas processing, chemistry of oil and gas

Authors: Nikolai K. ZAITSEV is Doctor of Chemical Sciences, professor of the Department of Industrial Ecology at Gubkin Russian State University of Oil and Gas. Аuthor of more than 100 scientific papers. E-mail: nk_zaytsev@mail.ru
Le Thanh Thanh graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2008. She is a postgraduate student of the Department of Industrial Ecology of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. She has 2 published works. E-mail: caphemax@yahoo.com
Stanislav V. MESHCHERYAKOV was born in 1941 graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 1968. He is Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Industrial Ecology at Gubkin Russian State University of Oil and Gas . He has published over 150 scientific works. E-mail: stas@gubkin.ru

Abstract: The article is devoted to the separation of stable "water in oil" emulsions in the coalescing filter with cellulose packing. The effectiveness of the separation process of the emulsion separation in the reactor with cotton packing was studied. Based on these experimental results and literature data the separation mechanism is discussed, as well as its relationship with the structure of the cellulose molecules.

Index UDK: 502.36

Keywords: coalescing filter, separation of emulsion, cellulose packing, efficiency of separation, hydrophilic properties, hydrophobic properties, mechanism, coagulation, coalescence

Bibliography:

2011/4
New Methods of Analysis for Water Treatment
Industrial and environmental safety, occupational safety and health

Authors: Aleksandr P. MELNIKOV was born in 1987, he graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2009. He is now postgraduate student of the Department of Industrial Ecology at Gubkin Russian State University of Oil and Gas. Аuthor of 3 scientific papers. E-mail: melnic25@yandex.ru
Nikolai K. ZAITSEV is Doctor of Chemical Sciences, professor of the Department of Industrial Ecology at Gubkin Russian State University of Oil and Gas, author of more than 100 scientific papers. E-mail: nk_zaytsev@mail.ru
Sergey V. SHORIN was born in 1978, graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2000, Candidate of Chemical Sciences, Chief of the Department of Ionometry of LLC “Econix-Expert”. Аuthor 33 scientific works. E-mail: sshorin@mail.ru
Stanislav V. MESHCHERYAKOV is Doctor of Chemical Sciences, Head of the Department of Industrial Ecology at Gubkin Russian State University of Oil and Gas. Аuthor of more than 100 scientific papers. E-mail: biblioteka@gubkin.ru

Abstract: Electrochemical (voltammetric) analysis at the interface of two insoluble electrolytes can significantly extend the possibilities of today’s analytical chemistry. Of special interest is the possibility of analyzing such ordinary objects as poli-alkil-guanidines, the prospect of which is attractive alternative to chlorination for easy cleaning. A significant advantage of the method in this case is not only the simplicity of equipment, and its assimilation, which is especially important for water quality control in water treatment. An additional advantage is the possibility to determine heavy metals in water using the same equipment, as well as its low cost compared with the complex chromatographic systems sometimes used to solve similar problems.

Index UDK: 665.723

Keywords: AYSE, voltammetry, GRDNRE, inversion mode, ion-selective electrode, poli-alkil-guanidine, electrochemical analysis, Biopag, Ekosept, Polisept, perchlorate, perrhenate, Econix-Expert Ecotest-VA, COD

Bibliography: