Extended Search

- in all fields
- in the title
- in key words
- in the abstract
- in the bibliography
Issue
Name
Authors
Category
2018/3
Identification of development of highly productive reservoirs based on geomechanical modeling process
Geosciences

Authors: Andrey V. GORODNOV graduated from Gubkin Moscow Institute of petrochemical and Gas Industry in 1978. He is Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, associate professor of the Department of Geological Information Systems of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is specialist in the field of petrophysical modeling of complex geological objects. He is author of more than 90 scientific publiccations. E-mail: gorodnov.a@gubkin.ru
Nikolay Sh. RAVILOV graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas Department in Tashkent in 2014. He is postgraduate student of the Department of Geological Information Systems of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). His scientific interests include geomechanics of rocks. He is author of 7 scientific publications.
E-mail: ravilov_n@bk.ru
Galina M. ZOLOYEVA graduated from the Gubkin Moscow Institute of petrochemi- cal and Gas Industry in 1964. She is Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor of the Department of Well Logging of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). She is specialist in the field of petrophysical mo- deling and interpretation of logging data. She is author of more than 90 scientific publications. E-mail: galina.zoloeva@mail.ru

Abstract: In complex deposits with large angles of bedding and a sharp change in the thickness of the seams, zones of nonuniform stresses, leading to rock deformation, are formed. To identify such zones, various methods are used, one of which is geomechanical modeling. In the course of this work, a geological-geomechanical model of the productive reservoir of the oil field was constructed, over which areas with apparent extremes of stress concentrations were identified. The analysis of the wells performance and logging data showed that in areas with maximum stress concentrations rocks start fracturing, which results in a sharp increase in the productivity of the wells

Index UDK: 550.82

Keywords: geomechanical model, porosity, productivity, stress-strain state

Bibliography:
1. Bezrukov A.V., Ahmadullina D.R., Sovichev V.I., Emchenko O.V. Prognoz treshchinovatosti karbonatnyh rezervuarov na osnove rascheta napryazhennogo sostoyaniya geologicheskih tel. Neftyanoe hozyajstvo, 2012, no. 4, p. 18-20.
2. Dulaeva E.N., Shakirov R.I. Analiz zon razuplotnenij, vydelennyh razlichnymi metodami, v karbonatnyh kollektorah bashkirsko-serpuhovskih otlozhenij. Geologiya, razrabotka neftyanyh i neftegazovyh mestorozhdenij: Tezisy dokl. Bugul’ma, 2013.
3. Kashnikov Yu.A., Shustov D.V., Yakimov S.Yu. Razrabotka geologo-geomekhanicheskoj modeli turnej-famenskogo ob’ekta Gagarinskogo mestorozhdeniya//Neftyanoe hozyajstvo, 2013, no. 2, p. 50-54.
4. Kashnikov Yu.A., Ashihmin S.G. Mekhanika gornyh porod pri razrabotke mestorozhdenij uglevodorodnogo syr’ya. M.: Nedra, 2007, 467 p.
5. Kuznecov O.L. i dr. Preobrazovanie i vzaimodejstvie geofizicheskih polej v litosfere. M.: Nedra, 1990.
6. Zor’kin L.M., Kuznecov O.L. i dr. O prirode «kol’cevyh» fiziko-himicheskih anomalij v osadochnom chekhle. Dokl. AN SSSR, 1979, no. 2, t. 243, p. 477-480.
7. Paffengol’c K.N. Geologicheskij slovar’: v  2-h tomah. M.: Nedra, 1978, 456 p.
8. Petrov A.I., Shein V.S. O neobhodimosti ucheta sovremennoj geodinamiki pri ocenke i pereschete promyshlennyh zapasov nefti i gaza. Geologiya nefti i gaza, 2009, no. 11, p. 10-39.
9. Timurziev A.I. Strukturno-deformacionnye usloviya produktivnosti skvazhin na mestorozhdeniyah Zapadnoj Sibiri, oslozhnennyh sdvigovymi deformaciyami. Vestnik CKR Rosnedra, 2010, no. 5, p. 47-58.
10. Timurziev A.I. Tekhnologiya prognozirovaniya treshchinovatosti na osnove trekhmernoj geomekhanicheskoj i kinematicheskoj modeli treshchinnogo kollektora. Geofizika, 2008, no. 3, p. 41-60.

2018/2
Effect of catagenetic transformations on filtration-capacitive and elastic properties of carbonate rocks
Geosciences

Authors: Galina M. ZOLOYEVA graduated from the Gubkin Moscow Institute of petrochemical and Gas Industry in 1964. She is Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor of the Department of Well Logging of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. She is specialist in the field of petrophysical modeling and interpretation of logging data. She is author of more than 90 scientific publications. E-mail: galina.zoloeva@mail.ru
Maria V. KULAPOVA graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2004. She is Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, associate Professor of the Department of Well Logging of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. She is specialist in the interpretation of logging data of complex oil and gas reservoirs. She is author of 8 scientific publications.
E-mail: kulapova.m@gubkin.ru
Andrey V GORODNOV graduated from the Gubkin Moscow Institute of petrochemical and Gas Industry in 1978. He is Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Associate Professor of the Department of Well Logging of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. He is specialist in the field of petrophysical modeling of complex geological objects. He is author of more than 90 scientific publications. E-mail: gorodnov.a@gubkin.ru
Nikolay Sh. RAVILOV graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas Department in Tashkent in 2014. He is post graduate student of the Department of Well Logging of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. His scientific interests are in the area of geomechanics of rocks. He is author of 6 scientific publications. E-mail: ship_91@mail.ru

Abstract: Secondary transformations of carbonate rocks of the Late Cambrian age of the Nepa-Botuoba anteclise significantly change the filtration-capacitive properties that can lead to both improvement and deterioration of the reservoir characteristics of these rocks. An extensive petrophysical collection of samples was analyzed to study the development of secondary processes, including salinization of pore space with halite. Examples of the effect of the complex multicomponent rock composition and secondary processes on the elastic properties of rocks. These were determined from the data of an extended set of logging and wave acoustic logging methods are shown

Index UDK: 550.83

Keywords: сarbonate rocks, secondary processes, filtration-capacitive properties

Bibliography:
1. Kuznecov V.G, Iljuhin L.N., Bakina V.V., Postnikova O.V. i dr. Drevnie karbonatnye tolshhi Vostochnoj Sibiri i ih neftegazonosnost’. M.: Nauchnyj mir, 2000, 104 р.
2. Kuznecov A.S., Kitaeva I.A. Mineralogicheskie osobennosti karbonatnyh porod-kollektorov osinskogo gorizonta Nepsko-Botuobinskoj anteklizy. Trudy RGU nefti i gaza imeni I.M. Gubkina, 2017, no. 2 (287), p. 45–56.

2011/4
Features of Logging Data Interpretation Halite Containing Terrigenous Sections (on the example of Yarakta and Verkhnechonskoye horizons)
Petroleum geology, geophysics

Authors: Galina G. ZOLOEVA graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 1964, she is professor of the Department of Well Logging of Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences. Her research interests are study of complex oil and gas reservoirs by integration of logging data. She is author of 90 scientific works. E-mail: galina.zoloeva@mail.ru
Valentina A. KOSTERINA graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas. She is Senior Fellow of the Department of Well Logging of Gubkin Russian State University of Oil and Gas, candidate of geological and mineralogical sciences. She specializes in the field of well logging of complex reservoirs of oil and gas, author of more than 50 scientific publications. E-mail: kosterinava@mail.ru
Olga G. NIKIFOROVA graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2007. She is senior geophysicist of the Department of Interpretation of Seismic Data and Well Logging at LLC “LARGEO”, candidate of geological-mineralogical sciences. She specializes in the interpretation of well logging data of complex reservoirs of oil and gas. She is author of 9 scientific publications. E-mail: nikiforova@largeo.com
Regina R. AYUPOVA graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2011. She is currently Intern researcher at the Institute of Oil and Gas. E-mail: regina.aju@rambler.ru

Abstract: The deposits of the Vendian-Lower Cambrian age of oil and gas fields in Eastern Siberia are largely modified by post-sedimentation transformations. The dominant influence on reservoir properties of rocks was provided through crystallization of halite in the pore space. The article deals with methodological aspects of the selection of complicated salinization terrigenous reservoirs and determination of their reservoir properties basing on a standard set of logging data

Index UDK: 552.54

Keywords: salinized terrigenous reservoir, halite, porosity, technique of selection of reservoirs, standard set of logging data

Bibliography: